به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت هیئت اسکیت شهرستان ساوجبلاغ استان البرزبرگزار می کند به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت هیئت اسکیت شهرستان فردیس استان البرز برگزار می کند
 • مسابقات و رويدادهاي اسكيت

  تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان ثبت نام نتایج آنلاین
  ۱۳۹۸/۴/۱۷ شهرستان فردیس فلکه پنجم به سمت شهرک ناز پیست اسکیت تندرستی مرحله اول لیگ اسکیت سرعت استان البرز 98 -آقایان ثبت نام نتایج آنلاین
  ۱۳۹۸/۴/۱۸ شهرستان فردیس فلکه پنجم به سمت شهرک ناز پیست اسکیت تندرستی مرحله اول لیگ اسکیت سرعت استان البرز 98 -بانوان ثبت نام نتایج آنلاین
  ۱۳۹۸/۵/۱۹ شهرستان فردیس، فلکه پنجم به سمت شهرک ناز، پیست اسکیت تندرستی مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت استان البرز 98 -آقایان ثبت نام نتایج آنلاین
  ۱۳۹۸/۵/۲۰ شهرستان فردیس، فلکه پنجم به سمت شهرک ناز، پیست اسکیت تندرستی مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت استان البرز 98 - بانوان ثبت نام نتایج آنلاین
  ۱۳۹۸/۷/۱۸ شهرستان فردیس، فلکه پنجم به سمت شهرک ناز، پیست اسکیت تندرستی مرحله سوم لیگ اسکیت سرعت استان البرز 98 -آقایان ثبت نام نتایج آنلاین
  ۱۳۹۸/۷/۱۹ شهرستان فردیس فلکه پنجم به سمت شهرک ناز پیست اسکیت تندرستی مرحله سوم لیگ اسکیت سرعت استان البرز 98 - بانوان ثبت نام نتایج آنلاین